هشتمين دوره/
آغاز به کار دبیرخانه دائمی جشنواره «رویش» در سازمان سینمایی سوره
دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم کوتاه دینی «رویش» در سازمان توسعه سینمایی سوره آغاز به کار کرد. 
                                               
                                                                              ادامه 

محمدرضا سكوت

صفحه به علت به روز رسانی تا اطلاع ثانوی در دسترس نمی باشد.

info@ruyeshfestival.ir

ىر ىست اقىام
 

Dsigner: Memet Khakifirooz, memet.co@gmail.com / محمد خاکی فیروز

>