هشتمين دوره/
آغاز به کار دبیرخانه دائمی جشنواره «رویش» در سازمان سینمایی سوره
دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم کوتاه دینی «رویش» در سازمان توسعه سینمایی سوره آغاز به کار کرد. 
                                               
                                                                              ادامه 

محمدرضا سكوت
پوستر هفتمين جشنواره فيلم كوتاه ديني رويش

پوستر هفتمين جشنواره فيلم كوتاه ديني رويش

Dsigner: Memet Khakifirooz, memet.co@gmail.com / محمد خاکی فیروز

>