هشتمين دوره/
آغاز به کار دبیرخانه دائمی جشنواره «رویش» در سازمان سینمایی سوره
دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم کوتاه دینی «رویش» در سازمان توسعه سینمایی سوره آغاز به کار کرد. 
                                               
                                                                              ادامه 

محمدرضا سكوت
درباره رويش و اهدان آن
اهداف جشنوراه رويش

درباره رویش:

جشنواره های فیلم کوتاه در سال های اخیر موجی از شور و نشاط و پویایی در میان فیلم سازان جوان ایجاد کرده اند.

اگرچه فیلم کوتاه می تواند، سینمایی مستقل و حرفه ای باشد، اما در حال حاضر برای بسیاری از فیلم سازان ما ساخت آثار کوتاه به عنوان یک دوران آزمون و خطا محسوب می شود. مرحله ای که در آن فیلم ساز به کسب تجربه و اعتبار می پردازد تا قدم در عرصه سینمای حرفه ای بگذارد.

از این جهت پرداختن به فیلم کوتاه به عنوان پشتوانه آتی سینمای این مرز و بوم؛ اهمیت به سزایی دارد.

در سال های اخیر تنها جشنواره ها توانسته اند شرایطی را برای نمایش آثار کوتاه به وجود آورند. اهمیت جشنواره ها در ذهن فیلم سازان کوتاه نیز تا حدود زیادی از همین موضوع نشات می گیرد.

 

 عدم وجود جایگاه تعریف شده ای برای نمایش فیلم کوتاه در داخل کشور، اهمیت کسب اعتبار برای فیلم سازان جوان و همچنین جذب سرمایه برای ادامه حیات در عرصه سینما شاید بیشترین عامل و انگیزه برای روی آوردن فیلم سازان جوان به جشنواره ها است. از این رو امروزه شاهد آن هستیم که موضوعات جشنواره های مختلف، تبدیل به دغدغه فیلم سازان و محل چالش ذهنی آن ها شده است.

 

در این میان سینمای دینی به لحاظ عمق مباحث نظری، سال هاست که ذهن اندیشمندان فراوانی را در حوزه «دین» و «سینما» به خود مشغول داشته است. در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه هنری به طور خاص محمل پویایی برای ارایه و انعکاس این مباحث بوده و هست. اما علی رغم تمام نظریه پردازی ها و اعلام ضرورت هایی که در پرداختن به این نوع سینما شده، تا کنون بستر مناسب و متمرکزی برای ارایه این آثار  وجود نداشته است.

ادوار گذشته  جشنواره فیلم رویش نشان داد که ایجاد این بستر می تواند زمینه جذب علاقه مندان بی شماری را که دغدغه این سینما را دارند، فراهم آوردن و بی شک در صورت تداوم این جریان و به شرط طراحی فضایی مناسب و اعمال تدابیری در جهت حمایت از افراد صاحب استعداد و قریحه در این عرصه، می توان انتظار برکات بیشتری را در آینده داشت.

اکنون که جامعه ما به عنوان جامعه ای دین مدار با باورها و اعتقادات دینی عمیق و تاریخی در معرض انواع محصولات بی محتوای رسانه ای غرب قرار گرفته است، تقویت زمینه هایی که می تواند منجر به پرورش جریانات سینمایی داخلی که برخاسته از روح دینی جامعه ما باشد، یک ضرورت به نظر می رسد. ضرورتی که امید می رود خانواده جوان و پر انرژی «رویش»، با استعانت از خداوند متعال گام های موثر در جهت پاسخگویی به آن بردارند.
 

اهداف جشنواره:

- سامان دهی و تقویت جریان فیلم سازی دینی در میان فیلم سازان جوان.

- ایجاد ویترینی شایسته جهت عرضه و نمایش آثار فاخر در حوزه سینمای دینی.

- کشف استعدادهای جوان با محوریت مراکز استانی حوزه هنری در زمینه تولید آثار دینی و حمایت از آنها.

- فراهم آوردن فضای رقابتی سالم برای تشویق فیلم سازان جوان در پرداختن به موضوعات معنوی و آموزه های دینی.

- ترویج پژوهش های سینمای دینی، و معرفی و تشویق اندیشمندان و هنرمندانی که در این زمینه آثار و یا تالیفاتی داشته اند.

- تعامل با رسانه ها و فراهم ساختن جایگاه اکران داخلی برای آثار منتخب و راه یافته در هر دوره.


- قرار دادن اعضای «باشگاه رویش» در معرض مباحث معرفتی

- ایجاد بستری مناسب جهت هم نشینی و رویارویی اعضای باشگاه رویش با پیشکسوتان سینما، کارشناسان دینی و منتقدین در این عرصه

- تلاش و برنامه ریزی در جهت ارتقاء «کیفیت فنی» آثار و تولیدات اعضای خانواده رویش

- حمایت از ایده ها – فیلم نامه ها- مقالات- پژوهش ها و پایان نامه های مرتبط با موضوع جشنواره 


- تشکیل «بانک جامع ایده» در زمینه موضوعات مرتبط با اهداف جشنواره و عرضه آن به نویسندگان و فیلم سازان از طریق سایت «رویش»

- تبدیل بحث «سینمای دینی» به «گفتمان» غالب در باشگاه رویش


- تحول در داوری آثار و زمینه سازی جهت نزدیک شدن به داوری تلفیقی 


- تبیین نقادانه سینمای غرب و سینمای روشنفکری داخل برای اعضا

- برگزاری دوره های مجازی جهت ارتقای سطح علمی اعضای رویش

 

Dsigner: Memet Khakifirooz, memet.co@gmail.com / محمد خاکی فیروز

>