ادارات و ارگان ها موظف به خريد آثار ارزشمند هتري شدند
شهرکرد_ مشاور اجرايي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: ادارات، نهادها و ارگانها موظف به خريد آثار ارزشمند هنري هنرمندان هستند.
تعداد مشاهده : 181 خبر استانی  يکشنبه، 18 مرداد 1388  11:40:05

" آيت پيمان " روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا در بروجن افزود:براساس مصوبه قانون مجلس شوراي اسلامي، ادارات، ارگانها و نهادها، موظف هستند نيم درصد از از اعتبارات تملک سرمايه اي خود را براي خريد آثار هنري فاخر و کاربرد آن در طرح هاي عمراني هزينه کنند.
به گفته وي،متاسفانه تاکنون اين مصوبه اجرايي نشده و برخي از نهادها و ارگانها تاکنون براي خريد آثار هنري هنرمندان اقدام نکرده اند و در اين زمينه بايد مولفه هاي نظارتي در خصوص خريد آثار هنري تقويت شود.
وي گفت: شوراي ارزيابي و خريد آثار ارزشمند هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تمرکززدايي از مرکز، در استانهاي کشور نيز فعاليت خود را انجام مي دهد تا سفر هنرمندان از شهرستانها به تهران براي فروش اثار هنري خود رخ ندهد.
مشاور اجرايي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: در گذشته 99درصد از آثار خريدي شده آثار هنرمندان تهراني نشين بوده که با تمرکز زدايي هنرمندان شهرستاني نيز
در اين زمينه اميدوار مي شوند.
به گفته وي،در چهار سال اخير اين روند اصلاح شده و براي تمرکززدايي از مرکز تهران، قدم هاي بزرگي برداشته شده است.
مشاور اجرايي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از صدور و تزويع "کارت بن هنر " در کشور براي توليد کنندگان و مخاطبان هنر خبر داد و گفت: پرداخت يارانه هاي هنري از سال گذشته از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيگيري شده و اميد است اين يارانه ها از طريق کارت بن به هنرمندان و مخاطبان در سالجاري تحقق يابد.
وي تصريح کرد:اين بن کارتها در بخش هنر همانند کارت بن هاي کتاب مي باشد که در راستاي کتابخواني توزيع مي شوند، کارت بن هاي هنري نيز براي دانشجويان و هنرمندان و مصرف کنندگان آثار هنري در نظر گرفته مي شود.
پيمان اظهار داشت:امسال 36جشنواره و نمايشگاه دو سالانه (بينيال ها) منطقه اي، ملي و بين المللي در کشور برگزار مي شود که جشنواره هاي بين المللي تئاتر فجر ، جشنواره بين المللي موسيقي فجر و جشنواره بين المللي تجسمي فجر در کشور برگزار مي شود.
وي گفت: 12 برنامه هنرهاي تجسمي در قالب بينيال هاي دوسالانه، جشنواره هاي تئاتر منطقه اي و موسيقي منطقه اي و نمايشگاه هاي آثار هنرمندان برجسته ايران برگزار مي شود.
مشاور اجرايي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،در خصوص حمايت اين وزارتخانه از هنر سفال نيز گفت:امسال بينيال دو سالانه سفال در کشور برگزار شد که اين بينيال در اينده نيز برگزار مي شود.
وي گفت:نامگذاري يک روز از تقويم کشور به عنوان سفال ايران بايد از سوي شوراي فرهنگ عمومي کشور پيگيري شود و هنر سفال ايران در تمامي بينيال هاي بين المللي شرکت داده خواهد شد.
به گزارش ايرنا، مشاور امور اجرايي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي شرکت در سومين جشنواره موسيقي زاگرس نشينان به بروجن چهارمحال ويختياري سفر کرده بود. 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]
   
   
 
 
 

Dsigner: Memet Khakifirooz, memet.co@gmail.com / محمد خاکی فیروز

>